Fords nye RoadSafe-konsept: Kan påvise steder med ekstra høy risiko for trafikkulykker

29.09.2021

Ford har nå utviklet det nye konseptet RoadSafe som skal advare sjåfører om steder hvor det er ekstra stor risiko for å bli innblandet i ulykker.

Det nye systemet testes nå i mer enn 200 biler i de engelske byene Oxfordshire og London. Verktøyet bruker anonymiserte data fra kilder som tilkoblede biler, veisensorer og ulykkesrapporter for å identifisere hvor det er større risiko for at trafikkulykker skjer. Denne informasjonen vises på et kart i bilen som både sier noe om risikonivået og kan brukes for å advare sjåfører om spesielt utsatte områder.

– Det er områder i alle byer hvor risikoen for ulykker er større. Det kan skyldes alt fra et dårlig plassert skilt, et hull i veien eller et veikryss som ikke er tilpasset den faktiske trafikken som er der i dag. Nå kan Ford vise sjåfører risikoområdene og dele informasjonen med lokale myndigheter så de kan gjøre noe med det, sier Jon Scott, Project Lead, City Insights, Ford Mobility, Europe.

Gjør veiene sikrere for alle

Det digitale RoadSafe-konseptet som nå testes er resultatet av fire års forskning hos Ford, inklusive et 20 måneder langt statsfinansiert prosjekt som er gjennomført sammen med Oxfordshire County Council, Loughborough University og AI-sensorspesialistene i Vivacity Labs. Dette prosjektet er gjennomført med støtte fra Transport for London.

Forskningen begynte med en analyse av London for å finne stedene hvor trafikkhendelser ofte inntraff og identifisere årsaken til dette. I løpet av de 15 siste månedene har analysene blitt utvidet også til Oxfordshire. Nå er mer enn 200 biler og nyttekjøretøy tilsluttet prosjektet. Opplysningene som ble hentet inn gjorde at forskningsteamet kunne utvikle en «Road Segment Risk Rating Heat Map», et kart hvor spesielt utsatte veistrekninger ble identifisert.

Historiske ulykkesdata kombineres med veisensor og bildata

Verktøyet inneholder ulike datasett, inklusive historiske ulykkesdata og en «Risk Prediction"-algoritme for de forskjellige veitypene. Denne er basert på en rekke datapunkter som blir beregnet ved hjelp av avanserte analyser.

«Road Segment Risk Prediction» bruker forskjellige farger for å vise risikoen for ulykker og andre trafikkhendelser. Rødt er høy risiko og gult laveste risikonivå.

Data fra de tilkoblede bilene, som bremsing, styring og akselerasjon, blir registrert. Samtidig brukes Vivacitys veisensorer til å følge trafikkflyten. Sensorene bruker maskinlæringsalgoritmer for å oppdage hendelser og kan analysere trafikkmønsteret også for de myke trafikantene, som syklister og fotgjengere. Veisensorene analyserer også ikke-tilkoblede kjøretøy. Alle data som deles av sensorene blir anonymisert ved kilden. Dette sikrer tryggere veier uten at det går på bekostning av personvern.

Kan synliggjøre en rekke risikoer i trafikken

Når data fra biler og sensorer kombineres, kan det hjelpe til med å påvise en rekke ulike risikoer i trafikken, for eksempel steder hvor biler passerer syklister for nært, en dårlig plassert bussholdeplass som gir dårlig trafikkflyt og dårlig utformet infrastruktur, som rundkjøringer og veikryss som forårsaker forvirring og ulykker.

For bedrifter og bilflåter kan «RoadSafe»-algoritmen også brukes for å optimalisere sjåførenes kjøreruter ved å unngå problemområder. Det reduserer risikoen for kø som er forårsaket av hendelser i trafikken.

I fremtiden kan denne type teknikker også hjelpe passasjerer i selvkjørende biler. Ved å kombinere sensorene i bilen med et slikt digitalt verktøy, kan farlige situasjoner oppdages tidligere og tilpasningen skje raskere.

Se video om systemet her:

Kontakt oss

Nyheter

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer