Fords bilproduksjon gir mer effektiv kreftbehandlingsprosess

17.11.2017

Etter å ha blitt behandlet for kreft i fem år, ble en Ford-direktør interessert i å forbedre pasientenes behandling. Ved hjelp av teknikker fra en av verdens mest effektive bilfabrikker er nå prosessen kraftig forbedret.

Når - det som blir - den største spesialenheten for kreftbehandling snart åpner i Køln i Tyskland, vil den ta i bruk teknikker fra Fords bilfabrikk i samme by. Allerede i dag nyter imidlertid kreftpasienter godt av det uvanlige samarbeidet i eksisterende lokaler.

Sammen med kollegaer på Fords bilfabrikk i Køln har kvalitetssikringsdirektør Mike Butler i en årrekke jobbet med og gitt innspill til forbedringer i behandlingsprosessen på Centre for Integrated Oncology (CIO) ved universitetet i Køln.

Bilfabrikkens prosesser brukes på sykehuset

- Jeg tilbragte fem år med diverse kreftbehandlinger og tenkte mye på hvordan jeg kunne gjøre livet lettere for pasienter. Det var da jeg innså at mange av de prosessene vi benytter for å kvalitetssikre vår prosess på bilfabrikken, også kunne brukes på sykehuset. Nå har vi en utveksling av ideer som både pasienter i dag og i fremtiden vil dra nytte av. Desto mer vi jobber sammen, desto flere synergier finner vi mellom våre to virksomheter, sier Butler.

Allerede i 2008 ble det medisinske personalet ved behandlingsstedet vist de forskjellige avanserte teknologiene og prosessene som har gjort Fords Fiesta-fabrikk i Køln til en av verdens mest effektive bilfabrikker. Et team på 10-15 Ford-ingeniører møtte de ansatte ved sykehuset, og siden har samarbeidet vært veldig fruktbart for begge parter.

Flere tiltak har bidratt til mindre stress for pasientene

For å gjøre behandlingsperioden minst mulig stressende og raskest mulig, har behandlingsstedet blant annet innført fargede linjer på gulv og vegger for å sørge for at pasienter, pårørende og personale finner frem. De har også tatt i bruk store skjermer for å gjøre kommunikasjonen mellom medisinsk nøkkelpersonell lettere.

Ford-teamet har også foreslått romløsninger der veggene kan flyttes på etter behov og faste stasjoner for sykepleiere. Bare i de nåværende fasilitetene har alle systemene bidratt til en forbedring på 30% for «pasientflyten».

Lærer av kreftforskerne for å utvikle fremtidens kjøretøy

Samtidig har samarbeidet gitt Ford mye verdifull læring fra det som i dag er en av Tysklands ledende kreftbehandlingsinstitusjoner. Her har de lenge forsket på og utviklet helt nye tilnærminger for behandling av kreft. Denne type «ute-av-boksen»-tenking skal Ford bruke i utviklingen av fremtidige kjøretøy og andre nye teknologier. Også institusjonens erfaring med å jobbe med «big data» trekker Ford nytte av.

- Innenfor helsebehandling forandrer vitenskapen seg fortløpende, og små forandringer kan ha stor innvirkning på pasienters liv. Med Fords hjelp har vi gjort store forbedringer hos oss som vil bety mye for pasientene våre, også i årene fremover. Forhåpentligvis vil også noen av våre metoder for å løse ting, kunne hjelpe Ford i å utvikle fremtidens mobilitetsløsninger, sier professor og administrerende direktør for Centre for Integrated Oncology, Michael Hallek.


Nyheter

Kampanjer

Vis alle de siste kampanjene

Nyheter

Nyheter og arrangementer